SDG1153 1

Starfsáætlun 2012

Starfsáætlun SÍM.

Stjórn SÍM vinnur að sameiginlegum hagsmunamálum listamanna. Á stjórnarárinu 2012 vill stjórn SÍM leggja áherslu á eftirtöld verkefni:

 1. Laun og réttindi.
  A. Starfsumhverfi.
  Stjórn SÍM telur að helsta baráttumál þessa starfsárs snúi að starfsumhverfi myndlistarmanna og hvernig auka megi almennar tekjur innan greinarinnar.
  Á síðastliðnum árum hefur SÍM, í samstarfi við BÍL, unnið að því að bæta skattalegt umhverfi listamanna. Í byrjun þessa árs var reiknað endurgjald leiðrétt úr 414 þúsund á mánuði í 320 þúsund að tilstuðlan BÍL. Næstu skref í samstarfinu eru að fara á fund forstöðumanna fjármálaráðuneytis, vinnumálastofnunar og fæðingarorlofssjóðs og fá leiðréttingu á tengingu þessara stofnana á greiðslum við reiknað endurgjald í stað raunverulegra tekna.
  Einnig var óskað eftir að frítekjumark vegna virðisaukaskatts yrði hækkað í 3-6 milljónir og var markið hækkað á árinu 2011 úr hálfri í eina milljón, en betur má ef duga skal. Formaður SÍM hefur nýverið sent skýrslu til fjármálaráðuneytis vegna virðisaukaskatts, sem ákveðinn hluti listamanna ber samkvæmt núgildandi lögum að skila inn. Eintak af þeirri skýrslu má nálgast á skrifstofu SÍM.
  Á þessu ári ætlar SÍM að gera launa- og skoðanakönnun hjá félagsmönnum samtakanna, líkt og gert var árið 1995. Með slíkri könnun telur stjórn SÍM að félagið öðlist kröftugt tæki, sem nota megi í hagsmunabaráttunni og til grundvallar samningum vegna sýningarhalds (sjá lið B.).
  Stjórnin vill jafnframt að samdar verði siðareglur fyrir þá félagsmenn sem gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið.
 2. Laun vegna sýningarhalds. Stjórn SÍM mun beita sér fyrir því að listamenn fái laun vegna vinnu við eigin sýningar í listasöfnum og sýningarsölum hérlendis. Horfa ber þar til sænska MU samningsins, sem listamannasamtökin í Svíþjóð (KRO) gerðu við þarlend stjórnvöld. Stjórn SÍM vill gera viðlíka samning við Mennta- og menningarmálaráðuneytið fyrir listamenn á Íslandi. Með tilkomu slíks samnings yrði listamönnum greitt fyrir leigu á verkum vegna sýningarhalds, þeir myndu fá þóknun vegna sýningarþáttöku og verktakalaun yrðu greidd vegna uppsetningu eigin verka.
 3. Starfslaunasjóður. Nú líður að lokum þriggja ára samningstímabili vegna launasjóðs myndlistarmanna, þar sem fjöldi mánaðarlauna hefur fjölgað úr 360 í 435 mánaðarlaunum. Stjórn SÍM ætlar að ræða við stjórn listamannalauna og Mennta- og menningarmálaráðherra og vinna að því að fjölga mánaðarlaunum til handa myndlistarmönnum, svo að jafnræðis sé gætt milli listgreina innan launasjóðsins.
 4. Samstarf við Myndstef. Stjórn SÍM vill að komið verði á formlegu samstarfi við Myndstef. Stjórn SÍM hefur þegar óskað eftir fundi með Myndstefi vegna samstarfs um útfærslu gjaldskrár á útlánum listasafna á verkum myndhöfunda til þriðja aðila s.s. stofnana eða sendiráða. Samkvæmt höfundarréttarlögum hafa myndhöfundar rétt til að setja slíka gjaldskrá, sem Mennta- og menninarráðuneytið myndi síðan staðfesta.

 

 1. Sýnileiki myndlistar
  A. Dagur myndlistar.
  Dagur myndlistar á þessu ári verður haldinn þann
  3. nóvember. Á síðustu árum hafa myndlistarmenn opnað vinnustofur sínar og haldið kynningar í skólum landsins í tilefni dagsins. Stjórn SÍM vill áfram vinna að því að gera dag myndlistar sem veglegastan. Mennta- og menningarráðuneytið hefur nú komið inn með sérstakt framlag vegna Dags myndlistar kr. 500.000 og framlag Reykjavíkurborar er sem áður kr. 200.000.
  Það er því orðið svigrúm til að gera daginn enn veglegri, ásamt því að beina sjónum út fyrir Reykjavíkurborg. Áframhaldandi kynningarstarf á Degi myndlistar ásamt því að fjölga þeim myndlistarmönnum sem kynna starf sitt í skólum er efst á lista á þessu ári.
 2. Innra starf SÍM.
  A. Skrifstofa SÍM. Innra starf SÍM hefur verið með ágætum og hefur skrifstofa félagsins klárað öll þau mál sem sett voru fram í stefnumótandi áætlun 2010. Stærsti áfangi ársins var að SÍM fékk endurnýjaðan húsaleigusamning að Hafnarstræti 16, eftir að Reykjavíkurborg hafði sagt samtökunum upp húsnæðinu í janúar 2011.

Eftir að þeim áfanga var náð hefur tiltekt, frágangur skjala og breytingar á nýtingu húsnæðisins í Hafnarstræti verið á dagskrá og er hluti skrifstofuhúsnæðisins nú flutt á 2. hæð hússins. Áframhaldandi hagræðing á húsnæðinu er í bígerð á þessu ári ásamt almennri uppbyggingu og endurskipulagningu s.s. að gera öll umsóknar- og kosningarferli rafræn.

 1. Gestavinnustofur SÍM í Berlín. Eitt af markmiðum ársins 2010 var að SÍM stofnaði gestavinnustofur í Berlín og/eða Kaupmannahöfn og er Berlín nú orðið að veruleika. SÍM leigir nú fjórar vinnustofur, en sá húsaleigusamningur er til þriggja ára. Samningurinn rennur því út á næsta ári og er það í höndum stjórnar SÍM hvort óskað verður eftir framlengingu hans.
  Unnið hefur verið að því að skipuleggja starfsemi SÍM í Berlín svo að vinnustofur nýtist sem best. Uppi eru hugmyndir um að þær verði hugsanlega opnaðar þeim erlendu listamönnum sem gist hafa í gestavinnustofum okkar í SÍM, Norrænum listamönnum, eða félagmönnum í aðildarfélögum BÍL til að bæta nýtingu, en einnig hefur verið rætt um að fækka vinnustofum í þrjár.
 2. Samstarf
  A. Samstarf við BÍL. Samstaf við BÍL hefur reynst heilladrjúgt á síðustu árum. Þannig hefur áætlun SÍM um samstarf við BÍL í skattamálum og lottómálum gengið eftir. Skattamálin, virðisaukaskatturinn, lottómál og málefni launasjóðsins eru enn á verkefnalista BÍL og mun formaður SÍM vera í samstarfi við forseta BÍL um þau atriði. (sbr. lið A).
 3. Alþjóðlegt samstarf. Unnið verður að því að styrkja samstarf við systrafélög SÍM á Norðurlöndum, þar sem hagsmunabarátta þeirra fer mjög saman við okkar. Félagsskapur myndlistarsamtaka Norðurlandanna, þar sem sæti eiga fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum ásamt Færeyjum og Grænlandi, heitir Nordisk Kunst Forbund (NKF) og funda samtökin á tveggja ára fresti. Á fundi þeirra í Kaupmannahöfn í maí 2011 var ákveðið að næsti aðalfundur samtakanna yrði á Íslandi árið 2013 og mun SÍM hafa veg og vanda af skipulagningu þess fundar. Það er von stjórnar SÍM að fundurinn muni gefa greinagóða mynd af hagsmunabaráttu myndlistarmanna á Norðurlöndunum.

f.h. stjórnar SÍM

Hrafnhildur Sigurðardóttir

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com