GalleryPort

Gallery Port: Eva Ísleifs opnar sýninguna “Looking for Proxies” 9. nóvember 2019

Looking for Proxies 

Opnun 9. Nóvember kl 16.00

Opening 9th November 4PM

Að vísu langar mig bara að endurtaka allt, því það lítur út fyrir að það sé ekki nóg að segja það einu sinni, og orð eru galdrar. Þegar við upplifum eitthvað áhrifaríkt  markar það sérstaka tilfinningu, atburðurinn verður að tákni, það fer eftir því hvort að atburðurinn hafi verið jákvæður eða neikvæður. En núna þegar hann endurtekur sig verður hann að tákni. 

“Merki; allt það sem verður er merki, og merkið táknar sjálft sig fullkomlega, og það bendir hinna.”  Johann Wolfgang von Goethe, Letter to Schubarth, 2 April 1818

Götuhornið er upptekið af umferðinni, maður þarf að vera vel á varðbergi gagnvart umferð sem er að koma úr vinstri og hægri og muna að umferðin snýr öfugt hérna, það sem á að koma úr hægri kemur úr vinstri og það sem á að koma úr vinstri kemur úr hægri. Varlega, farðu varlega. Ég lít upp og mér er sagt að fara varlega. Með því að endurmeta merki sést að þau fjalla um heiminn að einhverju leiti, þau tákna eitthvað sem ekki endilega er í núinu. Þau hvetja okkur til að búa til tengingu á milli þess sem er að gerast og hvað getur gerst. Þegar þú hugsar um þetta mundu þá að það er alltaf bil á milli áforma og áhrifa. Og í þessu bili langar mig að gera nokkrar mannlegar æfingar.

I would like to repeat everything, because it feels like it’s not enough to say things only once, and words are magic. When we encounter something that affects us it leaves a certain impression, the event becomes a symbol, and it differs if it’s a negative or a positive one of course. But now when it repeats it self it becomes a symbol. 

Signs:  “All that happens is symbol, and as it represents itself perfectly, it points to the rest.” Johann Wolfgang von Goethe, Letter to Schubarth, 2 April 1818

The street corner is occupied with the traffic, you have to be awake and alert to the traffic that is coming from the left and right and remember that the traffic is the opposite way here, things that are supposed to come from the right are coming from left and what is supposed to come from left is coming from the right. Careful, be careful. I look up and I am told to be careful. By re-examine signs you can see that they are about the world to some extent, they represent something that isn’t necessary from the now. They encourage us to create a connection between what is happening and what is about to happen. When you think about this remember that there is always a gap between intention and effect. And in this gab I want to propose some human exercises.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com