Letterstedtski sjóðurinn auglýsir styrki með umsóknarfresti til 15. febrúar 2018

Letterstedtski sjóðurinn hefur það hlutverk að styrkja norrænt samstarf og samstarf við Eystrasaltsríkin á sviði rannsókna, lista, vísinda og fræða.

Sjóðurinn kallar hér með eftir umsóknum um styrki vorið 2018 með umsóknarfresti til 15. febrúar n.k.

þeir einir koma til greina, sem lokið hafa námi og hyggja á frekari rannsóknir eða þekkingarleit á starfssviði sínu, svo sem við rannsóknir á vísinda- eða fræðastofnun eða með þátttöku í fundum eða ráðstefnum.

Íslandsdeild Letterstedtska sjóðsins veitir styrki vegna ferða frá Íslandi til hinna norrænu landanna og Eystrasaltsríkjanna. Styrkupphæð jafngildir lægsta flugfargjaldi milli viðkomandi landa, en hvorki eru veittir styrkir til ferða innan landanna né til uppihalds. Umsóknir undirritaðar af umsækjanda með greinargóðum upplýsingum um tilgang fararinnar skal póstsenda á íslensku til ritara Íslandsdeildar Letterstedtska sjóðsins, Snjólaugar G. Ólafsdóttur, Vesturbrún 36, 104 Reykjavík.

Þór Magnússon, formaður Íslandsdeildar sjóðsins, veitir frekari upplýsingar í síma 5515320 og Snjólaug G. Ólafsdóttir í síma 5687737 eða í tölvup. (sngola@simnet.is)

Aðalstjórn Letterstedtska sjóðsins (Letterstedtska föreningens huvudstyrelse) veitir styrki að upphæð 10-50.000 sænskum kr til ráðstefnuhalds, til að kosta heimsóknir fyrirlesara, til vísindaferða,  prentunar, þýðinga og netútgáfu. Þá eru veittir styrkir til útgáfu doktorsritgerða og rannsóknastarfa. Forsenda styrkveitinga er að umrædd starfsemi hafi samnorrænt gildi eða  tilvísun.

Í tilefni þess, að á árinu 2018 eru hundrað ár síðan Ísland varð fullvalda ríki, verða umsóknir um verkefni sem snúa að þeim tímamótum, settar í forgang. Þau geta bæði snúið að sögulegum rannsóknum og að sambandi og samskiptum Íslands við önnur norræn lönd, þar á meðal Færeyjar, Grænland og Álandseyjar.

Þá geta samnorrænar stofnanir sótt um styrki til að bóka- og tækjakaupa.

Umsóknir til aðalstjórnar skal senda á sænsku, dönsku eða norsku til Letterstedtska föreningens huvudstyrelse, Box 1074, SE-101 39 Stockholm.

Allar nánari upplýsingar um sjóðinn og styrkveitingar úr honum er að finna á slóðinni: http://www.letterstedtska.org/anslag/anslagsutlysning/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com